Wednesday, October 16, 2013

Wa Billahi al-Taufiq

Kita sebagai mukmin amatlah mengharapkan "taufiq" daripada Allah subahanahu wa ta'alaa. Kerana ia merupakan suatu nikmat tuhan kepada manusia yang begitu besar nilainya walaupun ia tidak datang dalam kebaikan berbentuk material. 

Ada sebahagian orang yang mungkin mempunyai ilmu agama, tetapi tidak dikurniakan "taufiq" untuk mengikuti kebenaran agama, maka kebaikan sebenar tidak dia perolehi. 

Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengungkapkan taufiq dengan katanya: 


فقد أجمع العلماء بالله على ان التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه واجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينه وبين نفسه


"...Maka telah bersepakat para ulama' demi Allah bahawasanya, taufiq itu adalah Allah tidak menyerahkan seseorang hamba itu kepada dirinya sendiri, dan mereka (para ulama') bersepakat bahawasanya kehinaan itu adalah apabila Dia membiarkan diri (hamba) kepada dirinya sendiri" 
[ مفتاح دار السعادة: 1/288]

Kita berlindung kepada Allah ta'ala di atas keburukan diri kita, dan berharap agar Dia mengurniakan kepada kita taufiq untuk mengikuti kebenaran....ameen...

No comments: