Saturday, October 12, 2013

Ada Apa Dengan Jema'ah


Masing-masing mempunyai pandangan terhadap jema'ah, salah satu sebabnya adalah, latar belakang orang yang memberi komentar. Secara peribadinya saya berpandangan: 

1. Mengikuti jema'ah tertentu hukumnya tidak wajib. Tidak ada kewajipan melainkan apa yang syara' telah wajibkan. Selain itu, apabila sesuatu jema'ah itu mendakwa ia wajib diikuti, bermakna ahli daripada jema'ah lain wajib keluar. Perkara ini adalah bathil.

Satu-satunya jema'ah yang wajib diikuti hanyalah, jama'ah kaum muslimin, iaitu Islam itu sendiri. Keluar daripadanya bermakna murtad.

Akan tetapi, jema'ah (organisasi dakwah) dapat membantu seseorang untuk hidup dalam beragama. Sekurang-kurang bi'ah (persekitaran) yang baik dan terdapat rakan yang boleh menegur apabila tersilap. Maka ia merupakan kebaikan.

2. Maka yang boleh kita buat sekiranya ia mendatangkan kebaikan kepada kita adalah, memilih jema'ah yang terbaik. Memberi ilmu agama dan panduan hidup seorang muslim.

3. Terdapat beberapa masalah lazim yang timbul dikalangan orang yang mengikuti jema'ah, antaranya:

a. Kesukaran untuk memilih perkara yang lebih utama (aulawiyaat) apabila bertembung dua tanggungjawab. Biasanya urusan pelajaran dan juga urusan jema'ah.

b. Sikap ta'asub ahli jema'ah terhadap organisasinya sendiri. Sehingga menyempitkan aktiviti khusus untuk ahli dan "menghalang" ahli daripada mengikuti aktiviti daripada organisasi lain.

c. Dakwah tertumpu kepada "pengkadiran" dan pada juzu' tertentu dalam agama. Maka ilmu atau kefahaman agama tidak berkembang dengan baik.

d. Masalah percampuran antara lelaki perempuan yang cuba untuk di islamisasikan, "Cinta Nta Nti" antara masalah yang menular.

Tahap keruncingan masalah-masalah ini pelbagai, mungkin teruk disebahagiannya dan tidak pula pada sebahagian jema'ah yang lain. Tetapi, lazimnya masalah seperti ini timbul.

Sebuah coretan pandangan pada petang yang damai....

No comments: